SONUNDA! Artık .tr alan adları TÜRKÇE!

lastigim-net.png

Biraz geç oldu ama sonunda oldu, Günaydın ODTÜ!

IDN hizmeti yıllardır Türkçe karakter desteği ile .com/.net/.org vb şekilde alınabiliyordu. (Örneğin www.lastiğim.net , www.başer.net , www.başerler.com)

04 Aralık 2006’dan sonra mevcut alan adlarının Türkçe karakterli karşılıkları belgesiz olarak alınabilkecek.

04 Mart 2007 iyi not edin o tarihten sonra bazı alan adları ilk gelen ilk alır prensibiyle çalışacak.

nic.tr den yapılan açıklama şöyle:

“.tr” Alan Adı Yönetimi’nin önerisi ve DNS Çalışma Grubu’nun 19 Ekim 2006 tarihinde aldığı karar uyarınca, gerçek veya tüzel kişilere, Türkçe karakterler (ğ, ı, ü, ş, ö, ç) içeren alan adları tahsis edilecek olup, söz konusu uygulama 04 Aralık 2006 tarihinde başlayacaktır.

Mevcut alan adı sahipleri, sistemde kayıtlı olan alan adlarının türkçe karakterli karşılıkları için, 04 Mart 2007 tarihine kadar başvurabileceklerdir. Bu başvurular sırasında Nic.tr tarafından -ilgili alan adına ilişkin daha önce gönderilmiş belgelere istinaden- yeni bir belge talep edilmeyecektir. 04 Mart 2007 tarinden itibaren yapılacak olan ve Türkçe karakter içeren tüm alan adı başvuruları, mevcut alan adının sahip ve sorumlu bilgileri kontrol edilmeden, halen uygulanmakta olan alan adı tahsis kuralları çerçevesinde “ilk gelen alır” ilkesiyle tahsis edilecektir.

Türkçe karakterler (ğ, ı, ü, ş, ö, ç) içeren bir alan adı için başvuruda bulunulduğunda; bu alan adının latin alfabesindeki (ASCII) karşılığı ile kayıtlı bir alan adı yok ise, https://www.nic.tr adresinde varolan prosedürün izlenmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, Türkçe karakter içeren alan adları, “com.tr”, “org.tr” vb. belgeli tahsis edilen uzantılar için hak sahipliğini gösteren resmi belgelere istinaden; “web.tr”, “gen.tr” gibi belgesiz tahsis edilen alan adlarında ise “ilk gelen alır” yaklaşımı ile hareket edilerek, başvuru yapan kişi ya da kuruluşa tahsis edilecektir.

Konuyu önemle kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Nic.tr (“.tr” Alan Adları) Yönetimi

Not: Uygulamaya ait önemli bilgi.

04 Aralık 2006 tarihinde hayata geçecek olan sistemde gerçek ve tüzel kişiler, internet adreslerinde Türkçe alfabesindeki karakterleri kullanılabileceklerdir. WEB tarayıcıların (Firefox, Internet Explorer, Opera vb.) uluslararası alan adlarını (IDN – Internationalized Domain Names) yaygın olarak desteklediği, ancak, e-posta teknolojilerinin ise henüz yeterince ve yaygın destek sağlamadığı unutulmamalıdır.

Kullanım alanları ve teknik bilgilere ilişkin ayrıntılı bilgi almak için lütfen

https://www.nic.tr/index.php?USRACTN=STATICHTML&PAGE=idn_info&

adresini ziyaret ediniz.