Apache2 SSL Kurulumu II

Apache2 SSL

Bu kisa rehber size apache2 ile SSL kullanimini nasil etkilestirebileceginizi gostermek icindir. Orjinali burada.

Turkcelestirmesi henuz tamamlanmadi ;-))

Generate the certificate

Create a certificate which are valid for a year.

sudo apache2-ssl-certificate -days 365

Enable the SSL module

sudo a2enmod ssl

Listen to port 443

echo "Listen 443" | sudo tee -a /etc/apache2/ports.conf

Create and enable the SSL site

sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/ssl

Modify it so it looks something like this

NameVirtualHost *:443

ServerAdmin webmaster@localhost

SSLEngine On
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem

DocumentRoot /var/www/

Options FollowSymLinks
AllowOverride None

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
# This directive allows us to have apache2's default start page
# in /apache2-default/, but still have / go to the right place
# Commented out for Ubuntu
#RedirectMatch ^/$ /apache2-default/

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/

AllowOverride None
Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all

ErrorLog /var/log/apache2/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
ServerSignature On

Alias /doc/ "/usr/share/doc/"

Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128

…and enable it

sudo a2ensite ssl

don’t forget to modify /etc/apache2/sites-available/default

NameVirtualHost *:80

TürkTelekom neden The Pirate Bay’i engelliyor? Biz Çin miyiz?

The_Pirate_Bay_Hollybay1.jpeg

Türk Telekom hangi hakla interneti kontrol edip sınırlayabilirki? Bu siteden en büyük zarar gören Amerika’daki Holywood Film endüstrisi, ama Amerika içinde bile bir tane bile engelleme / bloke etme yokken bizimkiler ne akla hizmet iş yapıyorlar?

İnterneti bu şekilde sınırlamak hiç bir işe yaramıyor aksine ters tepiyor. Çin bu tip uygulamalarda öncü, ve beklenir çünkü demokrasi yok, ama bizim ülkemiz demokratik bir Cumhuriyettir.
Sonuçta bu site google gibi arama sitesi. İçeriğindekiler belki uluslararası telif haklarına aykırı ama bunun gibi binlerce site var.

Google Cache

Google Cache kullanarak Türktelekom filitremesini basitce atlayabiliyorsunuz, eee hal böyle olunca google.com’uda kapatın. Torrentler onda daha cok ve piratebay’ı okuyabiliyorsunuz.

Özetle bu siteyi ve içeriğini hiç bir şekilde onaylamıyorum (çoğu lisanssız programlar, hollywood film endüstrisindeki filmler, mp3 torrentleri) ama bırakında siteyi kullanıp kullanmama kararını biz verelim, babamızın hayrına bize bedava internet sunmuyorsunuz ki!