res_pjsip_pubsub.c: No registered subscribe handler for event as-feature-event from

Bu hatayı alıyorsanız Cisco SPA525 telefonunuzda Admin Kısmında, ilgili olan hattın içeriğine gidip Feature Key Sync kısmını kapatın.

Bununla beraber aşağıdaki hatayıda alıyorsanız res_pjsip_pubsub.c: No registered subscribe handler for event x-broadworks-callpark from
Gene Admin User ama bu sefer Advanced kısmını seçerek aşağıdaki ayarı Asterisk olarak düzeltin.